قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس تخت شو V.I.P

15 صندلی خالی

810,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمانشاه مانیتورشخصی طرح فاصله گذاری اجتماعی V0I0P

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 22:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مشترک با ترمینال کاوه

0 صندلی خالی

815,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمانشاه مانیتورشخصیV0I0P

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

2 صندلی خالی

810,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت