قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مهران

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

جمعه

1399/07/04 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو (v.i.p)
وی.آی.پی

2 صندلی خالی

810,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مهران

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

جمعه

1399/07/04 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس (vip) 25

9 صندلی خالی

810,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمانشاه (مشترک باساعت21پایانه کاوه)

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
مـشـــــــترک بـــا پـــــــایــــــانه کاوه ساعت 21 *تلفن رزرو بلیط 03136732744

5 صندلی خالی

800,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی اسکانیا مارال تک صندلی_پذیرایی میوه
مـشـتــرک بــــــا پــــایـــــانــــه کــــــــاوه

4 صندلی خالی

810,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمانشاه همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
وی 0 آی 0 پی/

20 صندلی خالی

810,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت