قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سنندج

شهرهای بین راهی

قروه ازاتوبان ساوه

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 20:30

اتوکار: اتوبوس vipدرسا مانیتور دار
درسا مانیتور دار

18 صندلی خالی

770,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سنندج

شهرهای بین راهی

قروه

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 20:45

اتوکار: اتوبوس ..اسکانیا کلاسیک 30نفره

17 صندلی خالی

600,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سنندج

شهرهای بین راهی

قروه

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو (v.i.p)
سفر بخیر وی ای پی

18 صندلی خالی

830,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت