قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس vip25

0 صندلی خالی

575,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> همدان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس vipدرسا مانیتور دار
مانیتور دار/پذیرائی ناهار

18 صندلی خالی

575,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> همدان مانیتور شخصیv0i0p

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:15

اتوکار: اتوبوس vipمارال
مشترک باکاوه /تلفن تماس/08134241010/جهت تهیه بلیط برگشت ازعدل همدان

10 صندلی خالی

576,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> همدان مانیتورشخصیV0I0P

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
تک صندلی همراه با مانیتورشخصی

8 صندلی خالی

575,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

همدان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو (v.i.p)
ارومیه =ازمسیر کردستان

0 صندلی خالی

575,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت