قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس همدان و تخفیف در ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سنندج

شهرهای بین راهی

همدان همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

جمعه

1399/11/03 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو (v.i.p)
سفر بخیر وی ای پی

10 صندلی خالی

870,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> همدان ازمسیر ساوه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار
تخت شو.مانیتور دار

0 صندلی خالی

870,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> همدان همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 23:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
بارعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی

0 صندلی خالی

870,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت