قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> همدان ازمسیر ملایر

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس v.i.pدرسا مانیتور دار
تخت شو.مانیتور دار

14 صندلی خالی

690,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> همدان همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مشترک با کاوه

15 صندلی خالی

690,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> همدان همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

16 صندلی خالی

690,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مهاباد (آ. غربی)

شهرهای بین راهی

همدان

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 31نفره
برگشت از شرکت لوان نور

16 صندلی خالی

535,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بانه

شهرهای بین راهی

همدان (مشترک باساعت16/30پایانه کاوه)

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 15:45

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو(V.I.P)
لطفا برای سلامتی خود و همسفران از ماسک و دستکش استفاده نمائید...شماره تلفن خرید و رزرو بلیط03136732744گیتی پیما ایران

0 صندلی خالی

690,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت