قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

تک سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بروجن

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس ولوو

40 صندلی خالی

100,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> بروجن

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس ولوو

40 صندلی خالی

100,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت