قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> لردگان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 10:15

اتوکار: اتوبوس ولو بی 7

40 صندلی خالی

200,000 ریال

جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> لردگان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس ولو بی 7

40 صندلی خالی

200,000 ریال

جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> لردگان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس ولو بی 7

40 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت