قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> لردگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس ولو بی 7
با ارزوی موفقیت

40 صندلی خالی

200,000 ریال

جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> لردگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس ولو بی 7
با ارزوی موفقیت

40 صندلی خالی

200,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> لردگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس ولوو 40نفره

0 صندلی خالی

200,000 ریال

جهان گشت مهر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> لردگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس ولو بی 7
با ارزوی موفقیت

40 صندلی خالی

200,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت