قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اصفهان به خرم آباد

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> مهران

شهرهای بین راهی

خرم اباد

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس اسكانيا

20 صندلی خالی

315,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مهران(ايلام)

شهرهای بین راهی

خرم اباد

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 17:15

اتوکار: اتوبوس اسکانيا44

36 صندلی خالی

260,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> دزفول

شهرهای بین راهی

خرم آباد

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
خرم آباد=پليس راه کمالوند

32 صندلی خالی

315,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> دزفول

شهرهای بین راهی

اندیمشک, خرم آباد (لرستان )

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 21:45

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)
مشترک با 21:15صفه.مسیرهای بین راه: الیگودرز ازنا دورود خرم آباد اندیمشک *مجهز به مانیتور شخصی و wifi

10 صندلی خالی

480,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مهران

شهرهای بین راهی

خرم آباد پليس راه کمالوند

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
خرم اباد =کمال وند

20 صندلی خالی

480,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرم اباد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 22:45

اتوکار: اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
توقف پايانه صفه کــاوه

3 صندلی خالی

315,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرم اباد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:00

اتوکار: اتوبوس اسکانيا44
تخفيفات شناورباخريدازاينترنت.اندرويد.موبايل

8 صندلی خالی

315,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرم آباد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:15

اتوکار: اتوبوس اسکانيا درجه يک 44نفره
سـفـر بخيــر

13 صندلی خالی

315,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

دورود

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:15

اتوکار: ( MAN(V.I.P
مشترک با همسفر ترمیال کاوه

4 صندلی خالی

480,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

دورود

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:55

اتوکار: (MAN (V.I.P
مشترک با 23:15صفه*مسیرهای بین راه: دورود الیگودرز ازنا

14 صندلی خالی

480,000 ریال