قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شوش

شهرهای بین راهی

خرم آباد مانیتورشخصیV0I0P

شنبه

1399/04/14 ساعت 07:30

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
درسا مانیتوردار اولین سرویس صبحگاهی به طرف دزفول شوش از اصفهان

21 صندلی خالی

575,000 ریال

پیک صبا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> دزفول

شهرهای بین راهی

خرم آباد پلیس راه کمال وند

شنبه

1399/04/14 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی . دُرسا مانیتور دار

13 صندلی خالی

570,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> شوشتر

شهرهای بین راهی

خرم اباد مانیتور شخصیv0i0p

شنبه

1399/04/14 ساعت 09:55

اتوکار: اتوبوس vipمارال مانیتور شخصی
مشترک با کاوه 0

13 صندلی خالی

575,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرم اباد

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو 26نفره
توقف بعدی پایانه کاوه

8 صندلی خالی

575,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرم آباد

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو (v.i.p)

15 صندلی خالی

575,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت