قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

عقاب سپاهان (آریا سفر) اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
یاحسین

41 صندلی خالی

160,000 ریال

عقاب سپاهان (آریا سفر) اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
یاحسین

43 صندلی خالی

160,000 ریال

عقاب سپاهان (آریا سفر) اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
یاحسین

42 صندلی خالی

160,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

دورود, الیگودرز

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 13:30

اتوکار: ( MAN(V.I.P مشترک با کاوه
مشترک با 14:30 کاوه

3 صندلی خالی

300,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

دورود, الیگودرز

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 14:15

اتوکار: (MAN (V.I.P
مشترک با 13:30صفه*مسیرهای بین راه: دورود الیگودرز ازنا

2 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت