قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس الیگودرز و تخفیف در ترمینال اصفهان

عقاب سپاهان (آریا سفر) اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ازنا

شهرهای بین راهی

الیگودرز

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
( یا زهرا(س

42 صندلی خالی

250,000 ریال

عقاب سپاهان (آریا سفر) اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
( یا زهرا(س

44 صندلی خالی

250,000 ریال

عقاب سپاهان (آریا سفر) اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/11/02 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیاتک صندلی
( یا زهرا(س

32 صندلی خالی

300,000 ریال

      تاریخ حرکت