قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

عقاب سپاهان (آریا سفر) اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

43 صندلی خالی

200,000 ریال

عقاب سپاهان (آریا سفر) اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
یاحسین

42 صندلی خالی

200,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> خرم اباد

شهرهای بین راهی

الیگودرز

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو 26نفره
توقف بعدی پایانه کاوه

4 صندلی خالی

360,000 ریال

عقاب سپاهان (آریا سفر) اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> الیگودرز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
یاحسین

44 صندلی خالی

200,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> خرم آباد

شهرهای بین راهی

الیگودرز

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو (v.i.p)

13 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت