قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

بروجردویژه

جمعه

1399/04/13 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
وی 0 آی 0 پی/

12 صندلی خالی

515,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

بروجرد اتوبوس کرمانشاه

جمعه

1399/04/13 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس vip25
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

7 صندلی خالی

515,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

بروجرد

جمعه

1399/04/13 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس B9

16 صندلی خالی

515,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

بروجرد مانیتورشخصیV0I0P

جمعه

1399/04/13 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
درسا مانیتوردار

13 صندلی خالی

515,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

بروجرد مانیتورشخصیV0I0P

جمعه

1399/04/13 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مستقیم از صفه به کرمانشاه

17 صندلی خالی

515,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت