قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

بروجردویژه همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس ولوو تخت شو (v.i.p)
وی 0 آی 0 پی/

17 صندلی خالی

515,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

بروجرد وی ای پی همراه باپک بهداشتی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

5 صندلی خالی

515,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

بروجرد

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
برگشت از شرکت لوان نور

11 صندلی خالی

515,000 ریال

میهن نور اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

بروجرد

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (مانیتوردار)

0 صندلی خالی

510,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

بروجرد وی ای پی همراه باپک بهداشتی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 22:00

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مستقیم کرمانشاه

5 صندلی خالی

515,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت