قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> مهران

شهرهای بین راهی

ایلام

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تک صندلی
مــشـــتــــرک بـــا پـــایـــانـــه کــــــــــاوه

3 صندلی خالی

890,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مهران(ایلام)

شهرهای بین راهی

ایلام سرویس مهران

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس کلاسیک30

18 صندلی خالی

890,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مهران

شهرهای بین راهی

ایلام

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس (vip) 25

0 صندلی خالی

1,080,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ایلام

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 15:45

اتوکار: اتوبوس (vip) 25

3 صندلی خالی

1,080,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مهران

شهرهای بین راهی

ایلام ویژه

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تخت شو (v.i.p)
وی.آی.پی

0 صندلی خالی

1,080,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت