قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ترابر بی تا اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> مهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا تک صندلی
مــشـــتــــرک بـــا پـــایـــانـــه کــــــــــاوه

0 صندلی خالی

900,000 ریال

ترابر بی تا اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> ایلام

شهرهای بین راهی

مهران(ایلام) سرویس مهران

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 14:45

اتوکار: اتوبوس v.i.p25
تخفیفات شناورباخریدازاینترنت.اندروید.موبایل

19 صندلی خالی

1,125,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
وی 0 آی 0 پی/

2 صندلی خالی

1,135,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیاکلاسیک 30

24 صندلی خالی

900,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی مانیتوراختصاصی

18 صندلی خالی

1,135,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت