قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شاهرود

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس ولوو تخت شو (v.i.p)
وی.آی.پی ولوو تخت شو (v.i.p)

19 صندلی خالی

830,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهدمقدس

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

16 صندلی خالی

830,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بجنورد

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
درحمل نقل عمومی استفاده ازماسک الزامی

24 صندلی خالی

830,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سبزوار

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس مارال

25 صندلی خالی

830,000 ریال

گیتی پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد(خراسان)

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 19:15

اتوکار: اتوبوس سوپرکلاسیک

17 صندلی خالی

640,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت