قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سمنان و تخفیف در ترمینال اصفهان

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> سمنان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس vip-25

6 صندلی خالی

1,050,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> شاهرود

شهرهای بین راهی

سمنان مارال تخت شو (v.i.p)

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
مارال تخت شو (v.i.p)

21 صندلی خالی

1,050,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> بجنورد

شهرهای بین راهی

سمنان

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار
مانیتوردار

15 صندلی خالی

1,050,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت