قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

دامغان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس (vip) 25

25 صندلی خالی

750,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

دامغان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس (vip) 25

25 صندلی خالی

750,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> مشهد مقدس

شهرهای بین راهی

دامغان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس (vip) 25

17 صندلی خالی

750,000 ریال

رويال سفر

پايانه صفه سکوي3و4و5 -> مشهد

شهرهای بین راهی

دامغان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 15:15

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشترک باکاوه شاهرود،سبزوار،نيشابور

13 صندلی خالی

سير و سفر

صفه سکوي 3و4 -> مشهد

شهرهای بین راهی

دامغان

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 15:15

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

3 صندلی خالی

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت