قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

رويال سفر

پايانه صفه سکوي3و4و5 -> اردبيل

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 16:15

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشترک باکاوه رشت،آستارا،اردبيل

5 صندلی خالی

900,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> اردبیل

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
برگشت ازاردبیل ایران پیما اردبیل

16 صندلی خالی

900,000 ریال

رويال سفر

پايانه کاوه -> اردبيل

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 17:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
رشت آستارا اردبيل

4 صندلی خالی

900,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت