قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس اصفهان به یزد

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> يزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس مارال 44
مشترک باکاوه توجه مسافرين فقط باسرچ عدل اصفهان درگوگل از 10الي 20درصد تخفيف سايت بهر مند شويد

0 صندلی خالی

225,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> يزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
مشترک باکاوه پايانه يزد

0 صندلی خالی

300,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> يزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس vipمارال

13 صندلی خالی

318,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 18:30

اتوکار: مارالVIP
در اکثر مواقع مشترک با19:15صفه*برگشت از همسفر*مسیرهای بین راه:نائین میبد اردکان

6 صندلی خالی

380,000 ریال

عدل اصفهان پایانه جی

ترمینال جی اصفهان -> يزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس وي اي پي تخت شو
نام اصلي با نام شهر متفاوت است

0 صندلی خالی

300,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> يزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:15

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

0 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:15

اتوکار: مارال V.I.P
مشترک با 18:30 پ کاوه

2 صندلی خالی

380,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

کرمان, کهنوج, یزد

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:30

اتوکار: درجه یک ۴۴
مشترک با 20:30 کاوه

14 صندلی خالی

225,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> کرمان

شهرهای بین راهی

يزد

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:45

اتوکار: اتوبوس اسکانيا44

21 صندلی خالی

225,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> يزد مسير اردکان ميبد يزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 19:45

اتوکار: اتوبوس اسکانيا44
منظم ترين سرويسهاي يزد از ترمينالهاي کاوه صفه جي را ازمابخواهيد

8 صندلی خالی

225,000 ریال

عدل اصفهان پایانه جی

ترمینال جی اصفهان -> يزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس اسکانيا

16 صندلی خالی

200,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> يزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:15

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشترک باکاوه پايانه يزد

3 صندلی خالی

300,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:30

اتوکار: ( MAN(V.I.P
مشترک 00:15 کاوه

0 صندلی خالی

380,000 ریال

رویال سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> يزد

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/01/05 ساعت 23:59

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
يــــــــــــزد

0 صندلی خالی

300,000 ریال