قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس یزد و تخفیف در ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه جی

ترمینال جی اصفهان -> یزد

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی تخت شومانیتور اختصاصی

0 صندلی خالی

500,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> یزد وی ای پی همراه باپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس vipمارال
مشترک با کاوه

6 صندلی خالی

580,000 ریال

رويال سفر

پايانه صفه سکوي3و4و5 -> يزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 06:30

اتوکار: VIP تخت شو 19 نفره فاصله گذاري شده
مشترک باکاوه پايانه يزد

0 صندلی خالی

580,000 ریال

464,000 ریال

      تاریخ حرکت