قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

رويال سفر

پايانه صفه سکوي3و4و5 -> يزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 07:45

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
مشترک باکاوه پايانه يزد

8 صندلی خالی

455,000 ریال

364,000 ریال
عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> یزد مارال جفت صندلی

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
منظم ترین سرویسهای یزد از ترمینالهای کاوه صفه وجی را از ما بخواهید

22 صندلی خالی

270,000 ریال

رويال سفر

پايانه کاوه همراه با پک بهداشتي ماسک+پد الکل+دستکش -> يزد

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 08:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
يــــــــــــزد(مشترک با صفه) همراه با پک بهداشتي ماسک+پد الکل+دستکش

13 صندلی خالی

455,000 ریال

364,000 ریال
رويال سفر

اصفهان جي -> يزد

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 08:30

اتوکار: درسا 25 نفره VIP
مشترک با کاوه-سوارشدن پايانه جي

0 صندلی خالی

455,000 ریال

عدل اصفهان پایانه جی

ترمینال جی اصفهان -> یزد

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/21 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

18 صندلی خالی

250,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت