قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه جی

ترمینال جی اصفهان -> یزد

شهرهای بین راهی

میبد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

18 صندلی خالی

200,000 ریال

عدل اصفهان پایانه جی

ترمینال جی اصفهان -> یزد

شهرهای بین راهی

میبد

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

18 صندلی خالی

225,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت