قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

گیتی پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> یزد

شهرهای بین راهی

میبد (این سرویس مستقیم از پایانه صفه به یزد میباشد)

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:55

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
این سرویس مستقیم از پایانه صفه به یزد میباشد***شماره رزرو وخرید بلیط 03136732743شرکت گیتی پیما ایران

23 صندلی خالی

250,000 ریال

عدل اصفهان پایانه جی

ترمینال جی اصفهان -> یزد

شهرهای بین راهی

میبد

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:59

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
سرویس مستقیم از پایانه جی به مقصد یزد * تلفن رزرو و خرید بلیط عدل جی 30 40 23 35 -031

0 صندلی خالی

250,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت