قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> یزد

شهرهای بین راهی

میبد مارال جفت صندلی

شنبه

1399/04/14 ساعت 09:55

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
مشتر ک با کاوه

0 صندلی خالی

270,000 ریال

عدل اصفهان پایانه جی

ترمینال جی اصفهان -> یزد

شهرهای بین راهی

میبد

شنبه

1399/04/14 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

0 صندلی خالی

250,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> یزد

شهرهای بین راهی

میبد مارال جفت صندلی

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

33 صندلی خالی

270,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> یزد

شهرهای بین راهی

میبد مارال جفت صندلی

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
مستقیم یزد

36 صندلی خالی

270,000 ریال

عدل اصفهان پایانه جی

ترمینال جی اصفهان -> یزد

شهرهای بین راهی

میبد

شنبه

1399/04/14 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا

15 صندلی خالی

250,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت