قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس گناوه و تخفیف در ترمینال اصفهان

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گناوه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/10/26 ساعت 20:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 25

9 صندلی خالی

1,020,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گناوه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/10/26 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 25

4 صندلی خالی

1,020,000 ریال

ایمن سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گناوه

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/10/26 ساعت 22:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 25

0 صندلی خالی

1,020,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت