قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> عسلویه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 18:15

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
از مسیر یاسوج

8 صندلی خالی

1,040,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> عسلویه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 18:30

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو 26نفره
وی ای پی شیراز کار اندیش سفر بخیر

9 صندلی خالی

1,040,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> عسلویه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

5 صندلی خالی

1,040,000 ریال

آسیا سفر اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> عسلویه همراه با پک بهداشتی ماسک و دستکش و پد الکلی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس مان*پذیرایی ویژه

17 صندلی خالی

1,040,000 ریال

تک سفر اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> عسلویه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
ازمسیر یاسوج

10 صندلی خالی

1,040,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت