قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس گرگان و تخفیف در ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال مانیتوردار
توقف بعدی پایانه کاوه

3 صندلی خالی

1,390,000 ریال

رويال سفر

پايانه صفه سکوي3و4و5 -> گرگان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 16:15

اتوکار: مارال 25 نفره VIP
مشترک با کاوه آمل،بابل،ساري،قائمشهر،گرگان

0 صندلی خالی

1,390,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی ** مشترک با ترمینال کاوه

10 صندلی خالی

1,290,000 ریال

      تاریخ حرکت