قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

گرگان

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
برگشت از شرکت لوان نور

31 صندلی خالی

535,000 ریال

رويال سفر

آمل بابل ساري قائمشهر (مشترک باکاوه) -> گرگان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 18:30

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
آمل بابل ساري قائمشهر (مشترک باکاوه )

9 صندلی خالی

915,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ, بابل, آمل, قائم شهر

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 18:45

اتوکار: درسا ( مانیتوردار با شام ) مشترک با کاوه
مشترک با 19:30 کاوه همراه با شام رایگان*مسیرهای بین راه ساری قائم شهر آمل بابل

5 صندلی خالی

915,000 ریال

رويال سفر

پايانه کاوه -> گرگان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 19:15

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي
آمل بابل قائمشهر ساري گرگان

14 صندلی خالی

915,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت