قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گنبدکاووس همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو (v.i.p)
رعایت پروتکلهای بهداشتی

0 صندلی خالی

1,130,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> گنبدکاووس همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:10

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
مشترک با کاوه

15 صندلی خالی

1,135,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> گنبدکاووس همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال مانیتوردار
توقف بعدی پایانه کاوه

9 صندلی خالی

1,135,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
برگشت از شرکت لوان نور

35 صندلی خالی

725,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> گنبدکاووس همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار

22 صندلی خالی

1,135,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت