قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس گنبدکاووس و تخفیف در ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> گنبدکاووس همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 16:15

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو 26نفره
توقف بعدی پایانه کاوه

3 صندلی خالی

1,430,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> گنبدکاووس همرابا مانیتور اختصاصی وپک بهداشتی

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 16:45

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی و ارائه پک بهداشتی *** مشترک با ترمینال کاوه

18 صندلی خالی

1,430,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گنبدکاووس همراه با پک بهداشتی ماسک دستکش پد الکلی

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس مان تخت شو (v.i.p)
مان تخت شو (v.i.p)

15 صندلی خالی

1,430,000 ریال

      تاریخ حرکت