قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال اصفهان

ایران پیما اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره
توقف پایانه صفه کــاوه

5 صندلی خالی

605,000 ریال

عدل اصفهان پایانه صفه

ترمینال صفه اصفهان -> گنبدکاووس مانیتورشخصی v0i0p

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس vipمارال
مشترک باکاوه /شماره تلفن تماس 01733381200/جهت خرید بلیط برگشت از عدل گنبد

8 صندلی خالی

945,000 ریال

لوان نور اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
برگشت از شرکت لوان نور

34 صندلی خالی

605,000 ریال

ایران پیما اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گنبدکاووس

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا درجه یک 44نفره

15 صندلی خالی

605,000 ریال

عدل اصفهان پایانه کاوه

ترمینال کاوه اصفهان -> گنبدکاووس مانیتورشخصیV0I0P

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 17:15

اتوکار: اتوبوس vipمانیتوردار
شرکت عدل با سالها تجربه فقط به آسایش شما می اندیشد

4 صندلی خالی

945,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت