شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی

جمعه

1399/05/17 ساعت 18:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
سکوی 8 و 9 و 10

5 صندلی خالی

570,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی, میدان فردوسی

جمعه

1399/05/17 ساعت 19:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیرهای بین راه:عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

13 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> بابلسر

شهرهای بین راهی

آمل, بابل, قم عوارضی, تهران جنوب

جمعه

1399/05/17 ساعت 19:45

اتوکار: ( MAN(V.I.P
مشترک با 20:30 کاوه همراه با شام رایگان* مسیرهای بین راه آمل بابل فریدونکنار

9 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمی, جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

جمعه

1399/05/17 ساعت 20:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 21 کاوه مسیرهای بین راه: فرودگاه امام(ر ه) و عوارضی قم

8 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> چالوس

شهرهای بین راهی

رامسر, تنکابن, سلمانشهر, کرج, میدان آزادی تهران

جمعه

1399/05/17 ساعت 20:45

اتوکار: ماهانVIP(ازمسیرکندوان)مشترک با کاوه
مشترک با 21:30 کاوه مانیتور دار

4 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت