قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس کاوه (اصفهان ) به تهران

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 10:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
در اکثر مواقع مشترک با 9:15 صفه*مسیرهای بین راه:عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)*مجهزبه مانیتور شخصی و wifi

5 صندلی خالی

475,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, جنوب(چهارراه چیت سازی)

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 10:15

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 11:00 پ کاوه

1 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, میدان آزادی تهران

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 10:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 09:45صفه*مسیرهای بین راه:عوارضی قم میدان آزادی*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

7 صندلی خالی

475,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 10:45

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با کاوه 11:30

2 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

چهارشنبه

1398/04/26 ساعت 11:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
در اکثر مواقع مشترک با 10:15 صفه*مسیرهای بین راه:عوارضی قم و جنوب(چهارراه چیت سازی)*مجهز به مانیتور شخصی وwifi

8 صندلی خالی

475,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی