قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 01:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیربین راه: عوارضی قم *مجهزبه مانیتور شخصی وwifi*

8 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 01:00

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مستقیم از صفه
مستقیم از صفه بدون توقف در پ کاوه

4 صندلی خالی

570,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 01:10

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)
مسیر بین راه:عوارضی قم *مجهز به مانیتور شخصی وwifi

10 صندلی خالی

570,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 01:25

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم مجهز به مانیتور شخصی وwifi

8 صندلی خالی

570,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران غرب

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, میدان آزادی تهران

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 01:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
ترمینال غرب ( میدان آزادی)*

14 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت