قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمینی, قم عوارضی, میدان آزادی تهران

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 23:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با22:15صفه*مسیرهای بین راه: عوارضی قم فرودگاه امام میدان آزادی *مجهز به مانیتور شخصی و wifi*

12 صندلی خالی

570,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی, میدان فردوسی

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 23:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی*مجهز به مانیتور شخصی وwifi

17 صندلی خالی

570,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, میدان آزادی تهران

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 23:00

اتوکار: ( MAN(V.I.P مشترک با کاوه
مشترک با 23:45 کاوه مسیر بین راه: میدان آزادی و عوارضی قم

8 صندلی خالی

570,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی, میدان فردوسی

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 23:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)و میدان فردوسی *مجهزبه مانیتور شخصی وwifi*

25 صندلی خالی

570,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, میدان آزادی تهران

سه شنبه

1399/08/06 ساعت 23:45

اتوکار: (MAN (V.I.P
مشترک با23:00صفه*مسیرهای بین راه: عوارضی قم میدان آزادی

13 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت