قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس کاوه (اصفهان ) به تهران

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 01:10

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)
مسیر بین راه:عوارضی قم *مجهز به مانیتور شخصی وwifi

8 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 01:20

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم مجهز به مانیتور شخصی وwifi

5 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 01:25

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم مجهز به مانیتور شخصی وwifi

0 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران غرب

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, میدان آزادی تهران

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 01:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
ترمینال غرب ( میدان آزادی)

0 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 01:30

اتوکار: (MAN (V.I.P
مسیربین راه: عوارضی قم

5 صندلی خالی

475,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت