free statistics قیمت خرید بلیط اتوبوس کاوه (اصفهان ) تهران | پایانه‌ها
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 18:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
در اکثر مواقع مشترک با17:15 صفه*مسیر بین راه:عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی*مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

17 صندلی خالی

395,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 18:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
در اکثر مواقع مشترک با17:45صفه*مسیرهای بین راه:عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی*مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

22 صندلی خالی

395,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 18:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 19:30 پ کاوه

5 صندلی خالی

395,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 19:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
در اکثر مواقع مشترک با18:15صفه*مسیرهای بین راه:عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

19 صندلی خالی

395,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 19:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)

9 صندلی خالی

395,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمینی, قم عوارضی , میدان آزادی تهران

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 20:00

اتوکار: (MAN (V.I.P
مشترک با19:15صفه*مسیرهای بین راه:عوارضی قم فرودگاه امام میدان آزادی

0 صندلی خالی

395,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمی, جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 20:15

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 21 کاوه مسیرهای بین راه: فرودگاه امام(ر ه) و عوارضی قم

8 صندلی خالی

395,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمینی, جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 21:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم وفرودگاه امام وجنوب(چهارراه چیت سازی)و میدان فردوسی*مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

11 صندلی خالی

395,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمی, جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 21:15

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 22:00 کاوه مسیر بین راه: فرودگاه امام

4 صندلی خالی

395,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , فرودگاه بین المللی امام خمینی, قم عوارضی

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 22:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
در اکثر مواقع مشترک با21:15صفه *مسیرهای بین راه:عوارضی قم فرودگاه امام جنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی*مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

11 صندلی خالی

395,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمی, قم عوارضی, میدان آزادی تهران

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 22:15

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 23:00 کاوه مسیر بین راه: فرودگاه امام*میدان آزادی

4 صندلی خالی

395,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

فرودگاه بین المللی امام خمینی, قم عوارضی , میدان آزادی تهران

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 23:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با22:15صفه*مسیرهای بین راه: عوارضی قم فرودگاه امام میدان آزادی *مجهز به مانیتور شخصی و wifi

9 صندلی خالی

395,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 23:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی*مجهز به مانیتور شخصی وwifi

13 صندلی خالی

395,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, میدان آزادی تهران

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 23:00

اتوکار: ( MAN(V.I.P
مشترک با 23:45 کاوه مسیر بین راه: میدان آزادی و عوارضی قم

7 صندلی خالی

395,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 23:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)و میدان فردوسی*مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

22 صندلی خالی

395,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 23:30

اتوکار: مارال V.I.P
سکوی 8 و 9 و 10

9 صندلی خالی

395,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 23:35

اتوکار: درجه یک ۴۴
مستقیم از صفه مسیر بین راه قم از جاده کاشان /داخل ترمینال جنوب میدان فردوسی و بیهقی

0 صندلی خالی

246,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

قم عوارضی , میدان آزادی تهران

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 23:45

اتوکار: (MAN (V.I.P
مشترک با23:00صفه*مسیرهای بین راه: عوارضی قم میدان آزادی

9 صندلی خالی

395,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 23:45

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)و میدان فردوسی-مجهز به مانیتور شخصی و wifi

18 صندلی خالی

395,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

قم عوارضی, میدان آزادی تهران

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 23:45

اتوکار: ( MAN(V.I.P
مشترک با 30: 00 کاوه مسیر بین راه: میدان آزادی قم از جاده کاشان

3 صندلی خالی

395,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 23:55

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی*مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

10 صندلی خالی

395,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

سه شنبه

1397/11/30 ساعت 23:55

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)

11 صندلی خالی

395,000 ریال