قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , قم عوارضی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 11:00

اتوکار: (MAN (V.I.P
در اکثر مواقع مشترک با 10:15 صفه*مسیرهای بین راه:عوارضی قم و جنوب(چهارراه چیت سازی)*

12 صندلی خالی

415,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, فرودگاه بین المللی امام خمی, قم عوارضی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 11:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 12 کاوه مسیرهای بین راه: فرودگاه امام(ره) ومیدان آزادی

6 صندلی خالی

415,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, فرودگاه بین المللی امام خمینی, قم عوارضی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 12:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 11:15صفه*مسیرهای بین راه:عوارضی قم فرودگاه امام میدان آزادی*مجهز به مانیتور شخصی و wifi*

16 صندلی خالی

415,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 12:00

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مستقیم از صفه
مشترک با 12:50 شاهین شهر مسیر بین راه عوارضی قم از جاده کاشان

10 صندلی خالی

415,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

میدان بهمن, قم عوارضی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 13:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه:عوارضی قم *مجهزبه مانیتور شخصی وwifi

15 صندلی خالی

415,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت