قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , میدان فردوسی, قم عوارضی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 17:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه :عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی *مجهزبه مانیتور شخصی وwifi*

15 صندلی خالی

415,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 17:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک 18:00 کاوه مسیر بین راه :عوارضی قم

4 صندلی خالی

415,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب(چهارراه چیت سازی), قم عوارضی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 17:45

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک 18:00 کاوه مسیر بین راه :عوارضی قم

6 صندلی خالی

415,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

جنوب چهارراه چيت سازي , میدان فردوسی, قم عوارضی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 18:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مسیر بین راه:عوارضی قم وجنوب(چهارراه چیت سازی)ومیدان فردوسی*مجهزبه مانیتور شخصی وwifi*

14 صندلی خالی

415,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تهران بیهقی

شهرهای بین راهی

قم عوارضی

سه شنبه

1399/04/17 ساعت 18:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
سکوی 8 و 9 و 10

7 صندلی خالی

415,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت