قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ, آمل, قائم شهر, بابل

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 18:45

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)
مشترک با 19:30 کاوه *مسیرهای بین راه ساری قائم شهر آمل بابل

4 صندلی خالی

950,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ, نکا, قائم شهر, آمل, بابل

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 19:30

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)

12 صندلی خالی

950,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> بابلسر

شهرهای بین راهی

آمل, بابل

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 19:45

اتوکار: ( MAN(V.I.P
مشترک با 20:30 کاوه همراه با شام رایگان* مسیرهای بین راه آمل بابل فریدونکنار

5 صندلی خالی

950,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> بابلسر

شهرهای بین راهی

فریدونکنار, آمل, بابل

پنج شنبه

1399/07/10 ساعت 20:30

اتوکار: (MAN (V.I.P
مشترک با 19:45 صفه*مسیر بین راه آمل بابل و فریدونکنار*مجهز بهwifi

3 صندلی خالی

950,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت