قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> چالوس

شهرهای بین راهی

رامسر, تنکابن, سلمانشهر, کرج, عباس آباد(مازندران )

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 20:45

اتوکار: ماهان (ازکندوان*با شام) مشترک با کاوه
مشترک با 21:30 کاوه

0 صندلی خالی

835,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> چالوس

شهرهای بین راهی

تنکابن, کرج, رامسر, چالوس(از مسیر کندوان), عباس آباد(مازندران )

پنج شنبه

1398/12/08 ساعت 21:30

اتوکار: ماهان VIP(ازمسیرکندوان*مانیتورشخصی)

0 صندلی خالی

835,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت