قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, فرودگاه بین المللی امام خمی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 11:15

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 12 کاوه مسیرهای بین راه: فرودگاه امام(ره) ومیدان آزادی

1 صندلی خالی

505,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, فرودگاه بین المللی امام خمینی, قم عوارضی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 12:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 11:15صفه*مسیرهای بین راه:عوارضی قم فرودگاه امام میدان آزادی*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

10 صندلی خالی

505,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, قم عوارضی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 13:45

اتوکار: ( MAN(V.I.P مشترک با کاوه
مشترک با 14:30 کاوه مسیر بین راه میدان آزادی

7 صندلی خالی

505,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, قم عوارضی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 14:30

اتوکار: (MAN (V.I.P
مشترک با13:45صفه*مسیرهای بین راه: عوارضی قم و میدان آزادی*مجهز به wifi

12 صندلی خالی

505,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 16:00

اتوکار: ۲۵نفره(MAN (V.I.P مشترک باکاوه
مشترک با 16:45 کاوه مسیرهای بین راه: عوارضی قم و میدان آزادی

5 صندلی خالی

505,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت