قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, فرودگاه بین المللی امام خمینی, قم عوارضی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 23:00

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با22:15صفه*مسیرهای بین راه: عوارضی قم فرودگاه امام میدان آزادی *مجهز به مانیتور شخصی و wifi*

14 صندلی خالی

605,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, قم عوارضی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 23:00

اتوکار: ( MAN(V.I.P مشترک با کاوه
مشترک با 23:45 کاوه مسیر بین راه: میدان آزادی و عوارضی قم

6 صندلی خالی

605,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, قم عوارضی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 23:45

اتوکار: (MAN (V.I.P
مشترک با23:00صفه*مسیرهای بین راه: عوارضی قم میدان آزادی

11 صندلی خالی

605,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرج

شهرهای بین راهی

میدان آزادی تهران, قم عوارضی

چهارشنبه

1399/05/15 ساعت 23:55

اتوکار: ماهان(با مانیتور)مشترک باکاوه
مشترک با 30: 00 کاوه مسیر بین راه: میدان آزادی قم از جاده کاشان

2 صندلی خالی

605,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت