قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 16:30

اتوکار: مارال vip مشترک با کاوه
مشترک با 17:00 کاوه

0 صندلی خالی

180,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:00

اتوکار: مارالVIP(مشترک با صفه)
در اکثر مواقع مشترک با19:15صفه*برگشت از همسفر*مسیرهای بین راه:نائین میبد اردکان*

16 صندلی خالی

180,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> یزد

شهرهای بین راهی

نائین

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 18:45

اتوکار: مارال vip (مستقیم از صفه)
مشترک با 18:30 پ کاوه

5 صندلی خالی

180,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت