قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

فردوس (خراسان ), تربت حیدریه

جمعه

1399/04/20 ساعت 16:15

اتوکار: ( MAN(V.I.P مشترک با کاوه
مشترک با 17:00 کاوه

7 صندلی خالی

1,350,000 ریال

1,147,500 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

فردوس (خراسان ), تربت حیدریه, طبس

جمعه

1399/04/20 ساعت 17:00

اتوکار: (MAN (V.I.P
از مسیر طبس/فردوس/تربت حیدریه

17 صندلی خالی

1,350,000 ریال

1,147,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت