قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 16:15

اتوکار: مارال با مانیتور مشترک با کاوه(پذیرائی شام)
مشترک با 17:00 کاوه شهرهای بین راه سبزوار و نیشابور

3 صندلی خالی

1,125,000 ریال

956,250 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 17:00

اتوکار: مارالVIP(مانیتوردار*پذیرائی:شام)
مشترک با16:15 صفه*مسیر بین راه: نیشابور و سبزوار و پلیسراه شاهرود *مجهز به مانیتور شخصی و wifi

0 صندلی خالی

1,125,000 ریال

956,250 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت