قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

سبزوار, نیشابور

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 18:15

اتوکار: ( MAN(V.I.P مشترک با کاوه
مشترک با کاوه شهرهای بین راه سبزوار و نیشابور

8 صندلی خالی

1,350,000 ریال

1,147,500 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> مشهد (خراسان )

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

نیشابور, سبزوار, شاهرود

یکشنبه

1399/06/30 ساعت 19:00

اتوکار: (MAN (V.I.P
مشترک با18:15صفه*مسیر بین راه: نیشابور سبزوار شاهرود

17 صندلی خالی

1,350,000 ریال

1,147,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت