قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز, ایذه

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:15

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با 9:30 کاوه شهرهای بین راه: اهواز- ایذه

0 صندلی خالی

865,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز, ایذه

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 22:45

اتوکار: درسا VIP(مانیتوردار*مشترک با صفه)
مشترک با 23:15صفه*مسیر بین راه اهواز وایذه*مجهز به مانیتور شخصی

0 صندلی خالی

865,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز, ایذه

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 23:30

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)
مشترک با 22:45 کاوه

4 صندلی خالی

865,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت