قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> اهواز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:00

اتوکار: مارال مانیتوردار(مشترک باصفه)
مشترک با 9:45 صفه*مسیر بین راه : ایذه*محل پیاده کردن سه را تپه و سه راه خرمشهر

13 صندلی خالی

710,000 ریال

568,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> اهواز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:45

اتوکار: مارال VIP(بامانیتورشخصی)
مشترک با 9 کاوه مسیر بین راه ایذه

3 صندلی خالی

710,000 ریال

568,000 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, ایذه

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 20:00

اتوکار: درسا VIP(مانیتوردار*مشترک با صفه)
مشترک با 20:45صفه*مسیر بین راه اهواز وایذه*مجهز به مانیتور شخصی

11 صندلی خالی

710,000 ریال

568,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> آبادان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

اهواز, ایذه

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 20:45

اتوکار: ماهان VIP(با مانیتور شخصی)
مشترک با20:00کاوه شهرهای بین راه: اهواز- ایذه

2 صندلی خالی

710,000 ریال

568,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> اهواز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

ایذه

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 22:30

اتوکار: مارال VIP(بامانیتورشخصی)
مشترک با 21:45 کاوه از مسیر ایذه

0 صندلی خالی

710,000 ریال

568,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت