قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

رفسنجان, بم, باغین, کرمان

شنبه

1399/04/14 ساعت 13:30

اتوکار: مارالVIP(با مانیتورشخصی)
مسیرهای بین راه:یزد رفسنجان کرمان پلیسراه باغین بم

19 صندلی خالی

845,000 ریال

718,250 ریال
همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> زاهدان

%15 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان, رفسنجان, بم, باغین

شنبه

1399/04/14 ساعت 13:30

اتوکار: مارالVIP(با مانیتورشخصی)
مسیرهای بین راه:یزد رفسنجان کرمان پلیسراه باغین بم

19 صندلی خالی

845,000 ریال

718,250 ریال
شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

کهنوج, رفسنجان, کرمان

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:30

اتوکار: درجه یک ۴۴(مشترک با کاوه)
مشترک با 20:30 کاوه مقصد آخر کهنوج

20 صندلی خالی

485,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

کهنوج, رفسنجان, کرمان

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:30

اتوکار: درجه یک ۴۴(مشترک با کاوه)
مشترک با 20:30 کاوه مقصد آخر کهنوج

20 صندلی خالی

485,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

یزد, کهنوج, رفسنجان, کرمان

شنبه

1399/04/14 ساعت 20:15

اتوکار: درجه یک ۴۴نفره
مشترک با 19:30صفه*مسیرهای بین راه:یزد(میدان جهاد) کرمان جیرفت کهنوج

16 صندلی خالی

485,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت