قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

کرمان, کرمان, کهنوج, رفسنجان

شنبه

1399/04/21 ساعت 19:30

اتوکار: درجه یک ۴۴(مشترک با کاوه)
مشترک با 20:30 کاوه مقصد آخر کهنوج

17 صندلی خالی

430,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> جیرفت

شهرهای بین راهی

کرمان, کهنوج, رفسنجان

شنبه

1399/04/21 ساعت 20:15

اتوکار: درجه یک ۴۴نفره
مشترک با 19:30صفه*مسیرهای بین راه:یزد(میدان جهاد) کرمان جیرفت کهنوج

13 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> کرمان

شهرهای بین راهی

رفسنجان

شنبه

1399/04/21 ساعت 21:45

اتوکار: مارال vip مشترک با کاوه
مشترک با22:30 کاوه مسیر بین راه: رفسنجان

7 صندلی خالی

770,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> کرمان

شهرهای بین راهی

باغین, رفسنجان

شنبه

1399/04/21 ساعت 22:30

اتوکار: مارالVIP
مشترک با 21:45 صفه *مسیر بین راه : رفسنجان-پلیسراه باغین

10 صندلی خالی

770,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت