قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> تنکابن

شهرهای بین راهی

رامسر, لاهیجان (گیلان ), لنگرود, کلاچائ, رشت

شنبه

1398/12/03 ساعت 20:15

اتوکار: درسا مانیتوردار(با شام) مشترک با کاوه
مشترک با 21کاوه همراه با شام رایگان*مسیرهای بین راه رامسر رشت لاهیجان

5 صندلی خالی

765,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> تنکابن

شهرهای بین راهی

رامسر, لاهیجان (گیلان ), رودسر, کلاچائ, رشت

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:00

اتوکار: درساVIPمانیتوردار(پذیرائی:شام)
مانیتور دار*همراه با wifi*مشترک با 20:15صفه*پذیرائی شام*مسیرهای بین راه:رامسر لاهیجان رشت رودس کلاچای

11 صندلی خالی

765,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> بندرانزلی

شهرهای بین راهی

رشت

شنبه

1398/12/03 ساعت 21:15

اتوکار: ماهان مانیتوردار(با شام) مشترک با کاوه
مشترک با 22کاوه*همراه با شام رایگان*مسیر بین راه: رشت

6 صندلی خالی

765,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> بندرانزلی

شهرهای بین راهی

رشت

شنبه

1398/12/03 ساعت 22:00

اتوکار: ماهانVIP(مانیتورشخصی وشام)
مشترک با 21:15 صفه*مسیر بین راه: رشت*همراه با شام رایگان*مجهز به مانیتور شخصی و wifi

13 صندلی خالی

765,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> رامسر

شهرهای بین راهی

کلاچائ, لاهیجان (گیلان ), رودسر, رشت

شنبه

1398/12/03 ساعت 22:15

اتوکار: MAN (V.I.P(پذیرایی:شام )مشترک با کاوه
مشترک با 23 کاوه*همراه با شام رایگان*مسیرهای بین راه کلاچای رشت لاهیجان

5 صندلی خالی

765,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت