قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

دورود

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 13:30

اتوکار: ( MAN(V.I.P مشترک با کاوه
مشترک با 14:30 کاوه

7 صندلی خالی

450,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

دورود

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 14:00

اتوکار: (MAN (V.I.P
مشترک با 13:30صفه*مسیرهای بین راه: دورود الیگودرز ازنا

18 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> دزفول

شهرهای بین راهی

اندیمشک, دورود

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 21:00

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)
سکوی 8 و 9 و 10

2 صندلی خالی

450,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> دزفول

شهرهای بین راهی

اندیمشک, الیگودرز, کمالوند, دورود

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 21:45

اتوکار: درسا VIP (بامانیتور شخصی)
مسیرهای بین راه: الیگودرز ازنا دورود خرم آباد اندیمشک *مجهز به مانیتور شخصی و wifi*

18 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> خرم آباد (لرستان )

شهرهای بین راهی

دورود

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 23:15

اتوکار: ( MAN(V.I.P مشترک با کاوه
مشترک با همسفر ترمیال کاوه

4 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت