قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاوه (اصفهان )

شرکت همسفر چابکسواران اصفهان پایانه صفه

اصفهان پایانه صفه -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ, بابل, آمل, قائم شهر

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 18:45

اتوکار: درسا ( مانیتوردار با شام ) مشترک با کاوه
مشترک با 19:30 کاوه همراه با شام رایگان*مسیرهای بین راه ساری قائم شهر آمل بابل

1 صندلی خالی

915,000 ریال

همسفر چابكسواران اصفهان پايانه کاوه

اصفهان - پایانه کاوه -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ, بابل, نکا, قائم شهر, آمل

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 19:30

اتوکار: درساVIPمانیتوردار(پذیرائی:شام)
مشترک با18:45صفه *همراه با شام رایگان * مسیرهای بین راه:قائمشهر ساری بابل آمل*مجهز به مانیتور شخصی

11 صندلی خالی

915,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت