قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خمینی شهر

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران آرژانتین

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:00

اتوکار: اتوبوس مان
ایران پیما مهمان نواز جاده ها *جهت انتقاد و پیشنهادات ارتباط مستقیم با مدیریت 09131194105

0 صندلی خالی

414,000 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
آرامش در سفر با ایران پیما* جهت انتقاد و پیشنهادات ارتباط مستقیم با مدیریت 09131194105

0 صندلی خالی

240,000 ریال

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی0ای 0پی مانیتوردار
آسیا سفر ، بهترین سفر ، بهترین تجربه ، بهترین انتخاب

9 صندلی خالی

410,000 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس مان مانیتوردار
وی ای پی تشریفاتی مانیتوردار**جهت انتقاد و پیشنهادات ارتباط مستقیم با مدیریت 09131194105

9 صندلی خالی

414,000 ریال

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس وی . آی . پی
توقف بعدی شاهین شهر

5 صندلی خالی

410,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت