قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خمینی شهر

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس وی0ای 0پی مانیتوردار
مجهز به مانیتور اختصاصی/مان

3 صندلی خالی

410,000 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 13:45

اتوکار: اتوبوس مان
اتوبوس تشریفاتی مان مانیتوردار**جهت انتقاد و پیشنهادات ارتباط مستقیم با مدیریت 09131194105ا

3 صندلی خالی

414,000 ریال

لوان نور خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 13:59

اتوکار: اتوبوس کلاسیک
علی بابا تنها اپلیکیشن خرید بلیط از خمینی شهرتماس33649593/09383734896

8 صندلی خالی

315,000 ریال

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک
سلامتی در سفر با آسیاسفر

0 صندلی خالی

319,000 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس کلاسیک 29
ایران پیما مهمان نواز جاده ها *جهت انتقاد و پیشنهادات ارتباط مستقیم با مدیریت 09131194105

3 صندلی خالی

320,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت