قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قم و تخفیف در ترمینال خمینی شهر

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1399/11/04 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک29
تلفن رزرو بلیط خمینی شهر 33604936-031

1 صندلی خالی

410,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1399/11/04 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک

2 صندلی خالی

410,000 ریال

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> کرج

شهرهای بین راهی

قم

شنبه

1399/11/04 ساعت 23:40

اتوکار: اتوبوس کلاسیک
(لطفا"برای سلامتی خود وهمسفران از دستکش و ماسک استفاده نمائید)

1 صندلی خالی

410,000 ریال

      تاریخ حرکت