قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خمینی شهر

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس وی0ای 0پی مانیتوردار
آرامش امنیت آسایش با آسیا سفر 33585004 - 031

0 صندلی خالی

345,600 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس مارال مانیتوردار
مارال تشریفاتی مانیتوردار ***سفری باکیفیت را با ایران پیما تجربه کنید

0 صندلی خالی

345,600 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
توقف بعدی قم

0 صندلی خالی

345,000 ریال

لوان نور خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
تنها اپلیکیشن خرید بلیط از خمینی شهرعلی بابا===شماره تماس33649593

0 صندلی خالی

345,000 ریال

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
**با ایجاد کد اشتراک از تخفیف های ویژه ی ما بهرمند شوید **آسیا سفر بهترین انتخاب برای سفر

0 صندلی خالی

345,600 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت