قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خمینی شهر

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
جهت رزرو و خرید بلیط با33585004 - 031 تماس بگیرید

0 صندلی خالی

780,000 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 21:00

اتوکار: اتوبوس 25 صندلی
جهت انتقاد و پیشنهادات ارتباط مستقیم با مدیریت 09131194105

0 صندلی خالی

777,600 ریال

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس وی آی پی
[ همراه داشتن کارت شناسائـی و بستن کمربند ایمنی الزامی میباشد ]

3 صندلی خالی

780,000 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> اهواز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
جهت انتقاد و پیشنهادات ارتباط مستقیم با مدیریت 09131194105

3 صندلی خالی

777,600 ریال

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> اهواز (سه راه تپه)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 21:45

اتوکار: اتوبوس وی . آی . پی
توقــف بعدی ترمینال نجف اباد // سفر سلامت

1 صندلی خالی

775,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت