قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خمینی شهر

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

اندیمشک

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس ولوو
بلیط خودراباسامانه#333*724*خریداری نمایید

11 صندلی خالی

470,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

اندیمشک

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
محل پیاده شدن خرم آباد کمربندی میباشد

18 صندلی خالی

470,000 ریال

لوان نور خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

اندیمشک

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44
علی بابا تنها اپلیکیشن خرید بلیط از خمینی شهرتماس33649593/09133157810

0 صندلی خالی

470,000 ریال

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

اندیمشک

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:35

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
شماره رزرو وخرید بلیط33585004 - 031

0 صندلی خالی

475,000 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

اندیمشک

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 16:35

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

0 صندلی خالی

475,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت