قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس دزفول و تخفیف در ترمینال خمینی شهر

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

0 صندلی خالی

600,000 ریال

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس ولوو
تلفنهای رزرو بلیط خمینی شهر:6-03133604935

14 صندلی خالی

600,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
توقف خرم آباد:کمربندی میباشد

16 صندلی خالی

600,000 ریال

      تاریخ حرکت