قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خمینی شهر

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

0 صندلی خالی

475,000 ریال

همسفر وطن خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا
بلیط خودراباسامانه#333*724*خریداری نمایید

14 صندلی خالی

470,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
کمربندی خرم آباد

12 صندلی خالی

470,000 ریال

لوان نور خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 16:40

اتوکار: اتوبوس ولو 44
علی بابا تنها اپلیکیشن خرید بلیط از خمینی شهرتماس33649593/09383734896

10 صندلی خالی

470,000 ریال

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
جهت تهیه بلیط با شماره 03133585004 - 03133585023 تماس حاصل فرمائید

0 صندلی خالی

475,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت