قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خمینی شهر

لوان نور خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

الیگودرز

شنبه

1399/05/18 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس ولو 44
علی بابا تنها اپلیکیشن خرید بلیط از خمینی شهرتماس33649593/09133157810

16 صندلی خالی

200,000 ریال

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

الیگودرز

شنبه

1399/05/18 ساعت 17:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
جهت تهیه بلیط با شماره 03133585004 - 03133585023 تماس حاصل فرمائید

0 صندلی خالی

205,000 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

الیگودرز

شنبه

1399/05/18 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
جهت انتقاد و پیشنهادات ارتباط مستقیم با مدیریت 09131194105

0 صندلی خالی

207,000 ریال

آسیا سفر خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

الیگودرز

شنبه

1399/05/18 ساعت 19:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
جهت تهیه بلیط با شماره 03133585004 - 03133585023 تماس حاصل فرمائید

0 صندلی خالی

205,000 ریال

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

الیگودرز

شنبه

1399/05/18 ساعت 19:45

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
ایران پیما آرامش راه ها/ برگشت کاوه اصفهان. ارتباط مستقیم با مدیریت 09131194105

0 صندلی خالی

207,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت