قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس الیگودرز و تخفیف در ترمینال خمینی شهر

ایران پیما خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

الیگودرز

جمعه

1399/11/03 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

0 صندلی خالی

270,000 ریال

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

الیگودرز

جمعه

1399/11/03 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
توقف خرم آباد:کمربندی میباشد

16 صندلی خالی

260,000 ریال

لوان نور خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> دزفول

شهرهای بین راهی

الیگودرز

جمعه

1399/11/03 ساعت 16:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
لوان نور با نیم قرن تجربه در صنعت حمل و نقل شماره تماس:33649593===09133157810

12 صندلی خالی

250,000 ریال

      تاریخ حرکت