قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بروجرد و تخفیف در ترمینال خمینی شهر

ترابر بی تا خمینی شهر

پایانه مهربین خمینی شهر -> بروجرد

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
حداد 09133120720

16 صندلی خالی

380,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت