قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سمیرم

میهن نور سمیرم

پایانه سمیرم -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس ولوو
برگشت این سرویس از اصفهان18/30 عصر می باشد.استفاده از دستکش و ماسک هنگام سوار شدن اجباری است

20 صندلی خالی

150,000 ریال

میهن نور سمیرم

پایانه سمیرم -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/04/14 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس ولوو
برگشت این سرویس از اصفهان18/30 عصر می باشد.استفاده از دستکش و ماسک هنگام سوار شدن اجباری است

26 صندلی خالی

150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت