قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال سمیرم

میهن نور سمیرم

پایانه سمیرم -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس ولوو
برگشت از اصفهان 16:30 عصر می باشد.با خرید 5 بلیط اینترنتی در هفته یک بلیط رایگان دریافت کنید

22 صندلی خالی

150,000 ریال

میهن نور سمیرم

پایانه سمیرم -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 15:30

اتوکار: اتوبوس ولوو
برگشت از اصفهان 18:30 عصر می باشد.با خرید 5 بلیط اینترنتی در هفته یک بلیط رایگان دریافت کنید

27 صندلی خالی

150,000 ریال

میهن نور سمیرم

پایانه سمیرم -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس ولوو
برگشت از اصفهان 20:30 عصر می باشد.با خرید 5 بلیط اینترنتی در هفته یک بلیط رایگان دریافت کنید

33 صندلی خالی

150,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت