قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس شهرضا به تهران

شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:00

اتوکار: مارال مانیتور شخصی
بین راهی قم و پایانه جنوب

3 صندلی خالی

570,000 ریال

541,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:00

اتوکار: مارال مانیتور شخصی
بین راهی قم و پایانه جنوب

3 صندلی خالی

570,000 ریال

541,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت