قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهرضا

شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم

جمعه

1399/05/17 ساعت 23:00

اتوکار: درسا مانیتور شخصی
بین راهی قم و پایانه جنوب

5 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

جمعه

1399/05/17 ساعت 23:00

اتوکار: درسا مانیتور شخصی
بین راهی قم و پایانه جنوب

5 صندلی خالی

690,000 ریال

621,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت