قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهرضا

شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 10:45

اتوکار: ماهان مانیتور شخصی
5درصد تخفیف اینترنتی

3 صندلی خالی

690,000 ریال

655,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 23:00

اتوکار: درسا مانیتور شخصی
بین راهی قم و پایانه جنوب

4 صندلی خالی

690,000 ریال

655,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم

دوشنبه

1399/03/12 ساعت 23:00

اتوکار: درسا مانیتور شخصی
بین راهی قم و پایانه جنوب

4 صندلی خالی

690,000 ریال

655,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت