قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال شهرضا

شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 23:00

اتوکار: مارال مانیتور شخصی(طرح فاصله گذاری اجتماعی)

0 صندلی خالی

870,000 ریال

826,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 23:00

اتوکار: مارال مانیتور شخصی(طرح فاصله گذاری اجتماعی)

0 صندلی خالی

870,000 ریال

826,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت