قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهرضا

شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 10:45

اتوکار: ماهان مانیتور شخصی
5درصد تخفیف اینترنتی

3 صندلی خالی

570,000 ریال

541,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 23:00

اتوکار: مارال مانیتور شخصی
بین راهی قم و پایانه جنوب

17 صندلی خالی

570,000 ریال

541,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 23:00

اتوکار: مارال مانیتور شخصی
بین راهی قم و پایانه جنوب

17 صندلی خالی

570,000 ریال

541,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت