شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 23:00

اتوکار: درسا مانیتور شخصی
بین راهی قم و پایانه جنوب

15 صندلی خالی

690,000 ریال

655,500 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 23:00

اتوکار: درسا مانیتور شخصی
بین راهی قم و پایانه جنوب

15 صندلی خالی

690,000 ریال

655,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت