قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهرضا

شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 10:45

اتوکار: ماهان مانیتور شخصی
10درصد تخفیف اینترنتی

2 صندلی خالی

570,000 ریال

513,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> پایانه بیهقی تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 23:00

اتوکار: ماهان مانیتور شخصی

17 صندلی خالی

570,000 ریال

513,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت