قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال شهرضا

شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> مشهد (خراسان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

0 صندلی خالی

800,000 ریال

760,000 ریال
شرکت همسفر چابکسواران شهرضا

شهرضا -> مشهد (خراسان )

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:35

اتوکار: درسا مانیتور شخصی

7 صندلی خالی

1,200,000 ریال

1,140,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت