قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاشان

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
محل سوار شدن 15دقیقه به حرکت میدان ولیعصر {مدخل شهر}میباشد دستکش و ماسک الزامیست

22 صندلی خالی

300,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 06:00

اتوکار: اتوبوس درسا تخت شو
محل سوارشدن: 15دقیقه به حرکت سرویس میدان شهیدمنتظری جنب بانک سپه به همراه ماسک و دستکش

19 صندلی خالی

300,000 ریال

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 06:30

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
محل سوار شدن 15دقیقه به حرکت میدان ولیعصر {مدخل شهر}میباشد دستکش و ماسک الزامیست

21 صندلی خالی

300,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 06:40

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو
محل سوارشدن: 15دقیقه به حرکت سرویس میدان شهیدمنتظری جنب بانک سپه به همراه ماسک و دستکش

23 صندلی خالی

300,000 ریال

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/05/21 ساعت 07:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
محل سوار شدن 15دقیقه به حرکت میدان ولیعصر {مدخل شهر}میباشد دستکش و ماسک الزامیست

18 صندلی خالی

300,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت