قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاشان

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 07:40

اتوکار: اتوبوس درسا تخت شو
محل سوار شدن :15 دقیقه قبل از ساعت حرکت پایانه مسافربری

22 صندلی خالی

250,000 ریال

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
محل سوارشدن 15دقیقه قبل ازحرکت ترمینال میباشد

17 صندلی خالی

250,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 08:40

اتوکار: اتوبوس اسکانیا 30
محل سوار شدن :15 دقیقه قبل از ساعت حرکت پایانه مسافربری

29 صندلی خالی

230,000 ریال

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 09:00

اتوکار: اتوبوس درسا مانیتور دار
محل سوارشدن 15دقیقه قبل ازحرکت ترمینال میباشد

24 صندلی خالی

250,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> تهران جنوب

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/10 ساعت 09:40

اتوکار: اتوبوس مارال تخت شو
محل سوار شدن :15 دقیقه قبل از ساعت حرکت پایانه مسافربری

24 صندلی خالی

250,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت