قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاشان

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> گرگان

شهرهای بین راهی

ساری

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی 25
محل سوارشدن 15دقیقه قبل ازحرکت ترمینال(دستکش وماسک الزامی)

20 صندلی خالی

815,000 ریال

پیک صبا کاشان

ترمینال کاشان -> ساری

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا32
محل سوارشدن: 15دقیقه به حرکت سرویس پایانه مسافربری به همراه ماسک و دستکش

26 صندلی خالی

680,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت