قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس آمل و تخفیف در ترمینال کاشان

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> گرگان

شهرهای بین راهی

آمل

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی 25
محل سوار شدن 15دقیقه به حرکت ترمینال میباشد دستکش و ماسک الزامیست

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت