قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاشان

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> گرگان

شهرهای بین راهی

بابل

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی 25
محل سوار شدن15دقیقه به حرکت ترمینال ( دستکش و ماسک الزامی می باشد )

18 صندلی خالی

815,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت