قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس بابل و تخفیف در ترمینال کاشان

ترابر بی تا کاشان

ترمینال کاشان -> گرگان

شهرهای بین راهی

بابل

شنبه

1399/10/27 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس مارال تک صندلی 25
محل سوار شدن 15دقیقه به حرکت ترمینال میباشد دستکش و ماسک الزامیست

23 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت