قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال کاشان

لوان نور کاشان

ترمینال کاشان -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 14:30

اتوکار: اتوبوس تک صندلی

19 صندلی خالی

235,000 ریال

لوان نور کاشان

ترمینال کاشان -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی

24 صندلی خالی

235,000 ریال

لوان نور کاشان

ترمینال کاشان -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 17:30

اتوکار: اتوبوس تک صندلی

26 صندلی خالی

235,000 ریال

لوان نور کاشان

ترمینال کاشان -> اصفهان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 19:00

اتوکار: اتوبوس تک صندلی

28 صندلی خالی

235,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت